SỰ KHÁC BIỆT CỦA WILDAID

SỰ KHÁC BIỆT CỦA WILDAID

Sứ mệnh của WildAid (tên tiếng Việt: Cứu Trợ Hoang Dã) là chấm dứt việc thương mãi các sản phẩm từ động vật hoang dã bất hợp pháp trong thế kỷ này bằng cách tập trung giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ chúng, thông qua các chiến dịch truyền thông nâng...

Read more